Bursa’da Pediatristlerin toplandığı ÇAAAD Toplantısı

28.06.2018

Bursa

 

Çocuk Allerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanlığı’na

Çocuk Allerji ve Astım Akademisi Derneği aktivitesi olarak 27.08.2018 tarihinde Bursa’da, Çocuk Allerji Uzmanları ve Pediatristlerin katılımı ile gerçekleştirilen bilimsel toplantıda “ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ANAFİLAKSİ” konulu bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Toplam 25 uzman hekimin katıldığı toplantıda Prof.Dr.Nihat Sapan’ın konuşmasını takiben çocukluk çağında anafilaksi konusu katılımcılarla birlikte ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Bu konferansın sonucunda ülkemizde özellikle anafilaksi riski bulunan alerjik çocukların alarm takıları taşımalarının gerekli olduğu ve tedavide ilk seçenek olarak kullanılan tek dozluk adrenalin otoenjektörlerinin anaokulu ve kreşlerde mutlaka bulundurulmaları fikri kabul görmüştür. Derneğimizin bu konuda aktif çalışmasına ihtiyaç vardır.

Saygılarımızla.

 

 

Prof.Dr.Nihat Sapan

Çocuk Allerji ve Astım Akademisi Derneği YK üyesi