CAAAD 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı…

Sayın Üyemiz,
Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Olağan Genel Kurulu toplantısı 14/05/2019 Salı günü Saat:10,00’da Dernek Merkezinde (Şehremini Mah. Millet Caddesi, No: 133/4, Fatih, İstanbul) yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 21/05/2019 Salı günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplantı yapılacaktır.
Bilginize sunulur.
GÜNDEM:
1-Açılış Yoklama
2-Divan Seçimi
3-Saygı Duruşu
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
5-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve ibrası
6-Yeni dönem için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
7-Dilek ve temenniler
8-Kapanış
ÇAAAD Yönetim Kurulu adına
Başkan Nermin Güler