COVİD 19 şüphesi/tanısı olan ve inhaler ilaç ihtiyacı olan hastaların yönetimi için önerileri:

ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ

 

        COVİD 19 şüphesi/tanısı olan ve inhaler ilaç ihtiyacı olan hastaların yönetimi için önerileri:

 

 • Nebülizatör ile ilaç uygulaması aerosolize halde virüs dağılımını arttıran uygulamalardan kabul edilmektedir. Bu nedenle COVİD 19 şüpheli/tanılı hastalarda nebülizatör ile ilaç uygulamasından kaçınılması önerilmektedir.
 • İnhaler ilaç kullanımı gerekli ise ilaçlar öncelikle aracı tüp ile ölçülü doz inhaler ya da kuru doz inhaler ile verilmelidir.
 • İdeal olan her hastaya ayrı aracı tüp kullanılmasıdır ancak hastane koşullarında gereğinde her hastadan sonra hidrojen peroksit ile sterilize edilerek kullanılabilir.
 • Nebülizatör ile ilaç uygulaması daha çok aracı tüp ile ölçülü doz inhaler ya da kuru doz inhalere yanıt vermeyen hastalara, bu cihazlar ile inhale tedavilere uyum sağlayamayan hastalara ya da hipoventilasyon, Kistik Fibrozis ve devamlı nebülizasyon gerektiren hastalara yapılmalıdır.
 • Nebülizasyon yapılan hastanın etrafında 1-2 m boşluk olmalıdır, nebülizasyon işlemi aerosolize halde virüs dağılımını arttıran uygulama olduğu için sağlık çalışanının N95 maske üzerine tek kullanımlık cerrahi maske takması önerilmektedir.
 • Nebülizatör ile ilaç uygulaması gerekli ise vibrasyonlu mesh nebülizatör kullanılması önerilmektedir.
 • COVİD 19 tanılı hastada nebülizatör ile ilaç uygulaması yapılacak ise tercihen negatif basınçlı odada yapılmalı, hastada dışarıya açık maske yerine ek olarak bakteri filtresi takılmış non invaziv ventilasyon maskesi kullanılması önerilmektedir.

 

 

Kaynaklar

 • Simonds AK, Hanak A, Chatwin M, Morrell M, Hall A, Parker KH, et al. Evaluation of Droplet Dispersion During Non-Invasive Ventilation, Oxygen Therapy, Nebuliser Treatment and Chest Physiotherapy in Clinical Practice: Implications for Management of Pandemic Influenza and Other Airborne Infections. Health Technol Assess. 2010 Oct;14(46):131-172.
 • Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. Expert Consensus on Preventing Nosocomial Transmission During Respiratory Care for Critically Ill Patients Infected by 2019 Novel Coronavirus Pneumonia. Respiratory care committee of Chinese Thoracic Society. 2020 Feb 20 (Online ahead of print)
 • Amitrav I.Newhause MT. Transmission of Corona Virus by Nebulizer- a serious, underappreciated risk!. cmaj 03.03.2020
 • Judson SD, Munster VJ. Nosocomial Transmission of Emerging Viruses via Aerosol-Generating Medical Procedures. 2019 Oct; 11(10): 940.
 • Türkiye Acil Tıp Derneği COVİD 19 Havayolu Yönetimi Önerileri Broşürü 17.03.2020.
 • Aerochamber Plus Flow-Vu Hospital kullanım broşürü.