14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi Her Yönü ile İnek Sütü Alerjisi Kursu

Kongre Adı: 14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi Her Yönü ile İnek Sütü Alerjisi Kursu
Kongre Tarihi: 22 Nisan 2019
Kongre Yeri: Belek, Antalya
Kongre Açıklaması:
14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi Her Yönü ile İnek Sütü Alerjisi Kursu
13:00 – 14:20
Oturum Başkanları
Chairs
Dr. Nermin Güler, Dr. Zeynep Tamay
13:00
Epidemiyoloji
Global Epidemiology of Cow’s Milk Allergy
Dr. Nermin Güler
13:15
İnek Sütü Alerjisinin Patofizyolojisi
Pathophysiology of Cow’s Milk Allergy
Dr. Cevdet Özdemir
13:35
IgE Aracılı İnek Sütü Alerjisi: Klinik ve Laboratuvar Bulguları
IgE Mediated Cow’s Milk Allergy: Clinical and Laboratory Findings
Dr. Esra Yücel
13:55
IgE Aracılı Olmayan İnek Sütü Alerjisi: Klinik ve Laboratuvar Bulguları
Non-IgE Mediated Cow’s Milk Allergy: Clinical and Laboratory Findings
Dr. Fügen Çullu Çokuğraş
14:05 – 14:20
Tartışma
Discussion
14:20 – 14:40
KAHVE ARASI
COFFEE BREAK
14:40 – 16:15
Oturum Başkanları
Chairs
Dr. Nihat Sapan, Dr. Cevdet Özdemir
14:40
Besin Yükleme Testi: Ne Zaman ve Nasıl?
When and How to Provocate?
Dr. Esen Demir
15:00
İnek Sütü Alerjisinde Çapraz Raksiyonlar ve Eşlik Eden Besin Alerjileri
Cross-Reactivities and Co-Existing Food Allergies in Cow’s Milk Allergy
Dr. Cansın Saçkesen
15:20
Tedavi ve Uzun Dönem İzlem
Management of Cow’s Milk Allergy and Long-Term Follow-up
Dr. Zeynep Tamay
15:40
İnek Sütü Alerjisinde Oral Tolerans İndüksiyonu: Kime ve Nasıl?
Pitfalls in Diet Regulation
Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu
16:00 – 16:15
Tartışma
Discussion
16:15 – 16:30
KAHVE ARASI
COFFEE BREAK
16:30 – 18:10
Oturum Başkanları
Chairs
Dr. Esen Demir, Dr. Emin Özkaya
16:30
Diyet Düzenlemede Püf Noktaları
Oral Tolerance Induction in Cow’s Milk Allergy: to Whom and When?
Dr. Beyza Eliuz Tipici
16:50
Aile Eğitimi: Kaçınma, Acil Eylem Planı, Etiket Okuma
Family Education: Avoidance, Emergency Action Plan, Reading the Labels
Dr. Tuba Tuncel
17:10
Vakalarla İnek Sütü Alerjisi
Approaching to Cow’s Milk Allergy with Cases
Dr. Deniz Özçeker, Dr. Zeynep Hızlı Demirkale
17:30
İnek Sütü Alerjisi ve Anafilaksi
Cow’s Milk Allergy and Anaphylaxis
Dr. Nihat Sapan
17:50 – 18:10
Tartışma
Discussion