3.Besin Atölyesi “Olgu Temelli-Bireyselleşmiş-Yaklaşım”