TÜRKİYE’DE ALERJİ BİLİM DALI VE İMMÜNOTERAPİNİN KISA TARİHÇESİ

              İlk olarak 1954 yılında İstanbul Üniversitesi İç Hastalıklarında Prof.Dr.Nüvit Tekül  Lozan’da Prof.Dr.A.Vanotti’nin yanında çalışıp İstanbul’a döndüğünde alerji çalışmalarını başlatmıştır.Prof.Tekül’e göre ilk immünoterapiyi  İstanbul Tıp Fakültesinde Fizyopatoloji hocası olan Prof.Dr.Osman Saka rinit ve astım öyküsü olan hastaların evlerinden ev tozlarını toplayıp temizleyip sterilize ederek sulu ekstreler halinde subkütan olarak hastalara uygulamıştır.Daha sonra Prof.Dr.N.Tekül  1958 yılında ( Alerji Bilim Dalını ) kurmuş, 1961 yılında 1 yıl süre ile Paris Broussais Hastanesinde Prof.Dr.Bernard Halpern ile çalışmış ve yurda dönerek alerjik hastalara Pasteur Enstitüsü stok solüsyonları ile immünoterapi uygulamaya başlamıştır.

                 Ankara Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Kliniğinde ise 1960 yılında Prof.Dr.Kemal Özkaragöz Amerika Birleşik Devletlerinde Cleveland ve Houston  ( Baylor Üniversitesi ) de alerjik eğitimini tamamlayarak yurda dönmüş ve Hacettepe Üniversitesinde hem erişkin hem de çocuk hastalara subkütan immünoterapi uygulamasını başlatmıştır.1979 yılında Prof.Dr. Yıldız Saraçlar  görevi devralmış ve 1996 da Pediatrik Allerji ve Astma Ünitesini oluşturmuştur.

                 Sadece çocuk hastalara  yönelik immünoterapi ise İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında 1967  de başlamıştır.Prof.Dr. Süleyman Yakacıklı Boston’da immünoloji Prof.Dr.Ülker Öneş’de Paris’te Immuno-Biyoloji  Enstitüsünde Prof.Dr.Bernard Halpern ile Broussais hastanesi ve College de France ‘da 1 yıl çalışarak İmmünoloji ve Alerji eğitimi almış ve  yurda dönmüşlerdir.1968’de ayrı bir ( Astım-Alerji ) polikliniği hayata geçmiştir ve subkütan immünoterapi   başlatılmıştır.Subkütan immünoterapi olarak yurt dışından ( İngiltere ) getirtilen aşılar solüsyon olarak kullanılmıştır.

                   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na bağlı “Alerji Ünitesi “ ise 1967 yılında Prof.Dr.Lütfü Gürbüz tarafından kurulmuş ve immünoterapi yapılmaya başlamıştır.

                   Ankara Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  Anabilim Dalında Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Prof.Dr.Rasim Cicioğlu Alerji ve İmmünoloji konularında çalışmaya başlamış.1968 yılında “Allerjik sendrom gösteren hastalarda dolaşan antikorların immünodifüzyon, immün elektroforez  ve hemaglütinasyonla araştırılması “ adlı tezi ile 1968 yılında çalışmaya başlamıştır.Fransa’da Pasteur Enstitüsünde  çalışmış ve allerjik hastalarda  bakteriyel aşılarla ( otovaksen ) ( auto-vaccin) tedavisini başlatmıştır.

                   Ege Üniversitesi  Tıp Fakültesi nde ise Prof.Dr.Tomris Kabakçı öncülüğünde 1975 yılında İç Hastalıkları kürsüsünde İmmünoloji ve Alerji Ünitesi olarak hizmet vermeye başlamış ve 1988 tarihinde bilim dalı kurulmuştur.

                    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde ise 1972 yılında Prof.Dr.Türkan Süren Başkanlığında Çocuk Alerji Birimi açılmıştır.1972 yılında da Prof.Dr.Remziye Tanaç Başkanlığında Alerji Bilim Dalı ve Solunum Ünitesi kurulmuştur.

                     Daha sonra Çukurova Tıp Fakültesinde Prof.Dr.Seval Güneşer Kendirli  Çocuk Alerji ve İmmünoloji Birimini kurmuştur.

                   Subkütan immünoterapinin ardından gündeme gelen SLİT aşılamayı ise ilk olarak İstanbul Tıp Fakültesi ,Çocuk Alerji Bilim Dalında Prof.Dr.Ülker Öneş başlatmıştır.Daha sonra Marmara Üniversitesi Çocuk Alerji İmmünoloji bilim dalında Prof.Dr.Işıl Barlan ve Prof.Dr.Nevin Bahçeciler tarafından araştırılmış ve çeşitli çalışmalarla yararları vurgulanmıştır.

                  İmmünoterapi (Alerji Yan Dalı) nın bir tedavi yöntemidir,gerek deri testlerinin tefsiri,gerekse antijen seçimi ve antijen oranlarının saptanması alerji uzmanı tarafından yapılır ve yapılmalıdır.Yurt dışında ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde alerjen immünoterapisi sadece alerji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

                   Bu öncülerin ışığıyla Türkiye’de alerji bilim dalları değişik Üniversite ve Hastanelerimizde kurularak immünoterapi tedavisi yaygınlaşmıştır.1984 yılında “Çocuk Alerjisi “ bir yan dal uzmanlığı haline döndükten sonra immünoterapi bilimsel olarak birçok merkezde uygulanmaya başlamıştır.

                  Biz Çocuk Alerji ve Astım Akademisi yönetim kurulu olarak Türkiye’deAlerji Bilimini kuran ve ayrı bir uzmanlık dalı olması için öncülük yapan bu hocalara sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi