Genç Alerjistlerle Alerjideki Yenilikler Sempozyumu

Sempozyum Adı: Genç Alerjistlerle Alerjideki Yenilikler Sempozyumu
Sempozyum Tarihi: 14-15 Eylül 2018
Sempozyum Yeri: Ege Üniversitesi Muhiddin Erel Amfisi
Sempozyum Açıklaması:

Alerji-Afissecilen-01 (1)

 

’Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler’ Sempozyumu

Tarih:14-15 Eylül 2018

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi

 

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Esen Demir

Sempozyum Eş Genç Başkanı: Uzm. Dr. Nurşen Ciğerci Günaydın

Sempozyum Sekreteri: Uzm. Dr. Ceren Can

Düzenleme Kurulu:

Uzm. Dr. Ezgi Ulusoy Severcan

Uzm. Dr. Sanem Eren Akarcan

Uzm. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu

Uzm. Dr. Esra Özek

Uzm. Dr. Şükrü Çekiç

 

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği 

ÇAAAD Onursal Başkanı: Prof. Dr. Ülker Öneş

ÇAAAD Başkanı: Prof. Dr. Nermin Güler

ÇAAAD  Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Nermin Güler

Prof. Dr. Nihat Sapan

Prof. Dr. Özkan Karaman

Prof. Dr. Esen Demir

Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu

Prof. Dr. Zeynep Tamay

Prof. Dr. Ahmet Akçay

Prof. Dr. Emin Özkaya

Prof. Dr. Cevdet Özdemir

 

 

ÇAAAD İl Temsilcileri:

Ankara İl Temsilcisi: Prof. Dr. İpek Türktaş

Balıkesir İl Temsilcisi: Prof. Dr. Demet Can

Eskişehir il Temsilcisi: Prof. Dr. Abdulkadir Koçak

Manisa İl Temsilcisi: Prof. Dr. Hasan Yüksel

 

 

 

 

BİLİMSEL PROGRAM
14 Eylül 2018 – Cuma
09:30-10:00 KAYIT
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları

Ülker Öneş
Esen Demir
Nermin Güler
Nurşen Cigerci Günaydın

10:30-12:00
Besin Alerjileri
Oturum Başkanları: Ülker Öneş, Remziye Tanaç
10:30-11:00 IgE aracılı besin alerjileri
Sevgi Sipahi
11:00-11:30 IgE aracılı olmayan besin alerjileri
Sanem Eren Akarcan
11:30-12:00 Besin alerjilerinin doğal seyri ve belirleyici faktörler
Ayça Kıykım
12:00-13:00 Abbott Uydu Sempozyumu
Rehberler eşliğinde İnek Sütü Alerjisi  
Oturum Başkanları:  Esen Demir, Nihat Sapan
12:00-12:30 İnek sütü alerjisinde tanı
Şükrü Çekiç
12:30-13:00 İnek sütü alerjisinde tedavi
Nurşen Ciğerci Günaydın
13:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00
Diğer Besin Alerjileri

Oturum Başkanları: Gönül Adalıoğlu, Feyzullah Çetinkaya

13:30-14:00 Balık ve deniz ürünleri alerjisi
Sevgi Bilgiç Eltan
14:00-14:30 Çerez alerjisi
Emine Ece Özdoğru
14:30-15:00 Diğer gıda alerjileri (buğday, susam v.b)
Sait Karaman
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-16:30
Besin alerjisinde zorluklar ve yenilikler

Oturum Başkanları:Yıldız Saraçlar, Derya Ufuk Altıntaş,

15:30-16:00 Çoklu besin alerjileri
Ayşe Şenay Şaşihüseyinoğlu
16:00-16:30 Besin alerjilerinde bileşene dayalı tanı
Esra Özek
16:30-17:30 Bayer  Uydu Sempozyumu
Deri Alerjileri

Oturum Başkanları: Nermin Güler, Figen Gülen
16:30-17:00 Atopik dermatit etiyoloji ve tanı
Fatih Dilek
17:00-17:30 Atopik dermatit tedavisi
Ceren Can
17:30-18:30
Sözlü sunumlar

Oturum Başkanları:İlknur Bostancı, Dost Zeyrek

ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA PENİSİLİN HİPERSENSİTİVİTESİ SIKLIĞI

Hülya Anıl

ÇOCUKLARDA NÖROMUSKULER BLOKER İLAÇ DUYARLILIĞININ ALERJİ DERİ TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Süleyman

FARKLI ZAMANLARDA FARKLI İLAÇ KULLANIMI İLE GELİŞEN DRESS SENDROMU

Selime Özen

15 Eylül 2018 – Cumartesi
08:00-09:00 Sözlü sunumlar
Oturum Başkanları: Abdulkadir Koçak, Erdem Topal
ATOPİKDERMATİTLİ HASTALARDA HİPOGMAGLOBULİNEMİ SIKLIĞI

Burçin Beken

  ÇOCUKLUK ÇAĞI KRONİK ÜRTİKERDE OMALİZUMAB TEDAVİSİ

Yasin Karali

  ASTIM TANILI OLGULARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE ASTIM KONTROL TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE KONTROL DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Şükrü Çekiç

  KRONİK ÜRTİKER TANILI ÇOCUK VE ERGENLERDE HAŞİMATO HASTALIĞI SIKLIĞI; İKİ YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ

Hale Tuhan

09:00-10:30
Astım

Oturum Başkanları:İpek Türktaş, Ayşen Bingöl

09:00-09:30 Astımda genetik ve çevresel etkileşim
Betül Pekmen Karaatmaca
09:30-10:00 Astım tanısında yeni gelişmeler
Gökçen Kartal Öztürk
10:00-10:30 Astım tedavisi ve yenilikler
Aykut Eşki
10:30-11:00

Alerjide biyobelirteçler ve biyololojik ajanlar
Oturum Başkanları: Ali Baki , Cevdet Özdemir

Alerjide biyobelirteçler ve biyololojik ajanlar

Ahmet Kan

11:00-12:00
Anafilaksi
Oturum Başkanları:Gülbin Bingöl, Emin Özkaya
11:00-11:30 Anafilaksi mekanizması ve risk faktörleri
Nazlı Ercan
11:30-12:00 Anafilaksitanısı ve kullanılan belirteçler
Özlem Sancaklı
12:00-13:00 Öğle yemeği

Vem İlaç Uydu Sempozyumu
Anafilaksi tedavisi ve koruyucu önlemler

Oturum Başkanları: Mehtap Yazıcıoğlu, Zeynep Tamay
Ezgi Ulusoy Severcan

13:00-14:00
Alerjik Rinit

Oturum Başkanları: Ayfer  Tuncer, Demet Can

13:00-13:30 Alerjik rinitte tanı
Mehmet Yaşar Özkars
13:30-14:00 Alerjik rinitte tedavi
Emre Akkelle
14:00-15:00 İmmünoterapi
Oturum Başkanları: Seval Güneşer Kendirli, Nerin Bahçeciler,
14:00-14:30 Allerjen immünoterapide mekanizma
Esra Hazar Sayar
14:30-15:00 İmmünoterapi endikasyonları ve alerjen seçimi
Pınar Gökmirza Özdemir
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:45
Yılın makaleleri

Oturum Başkanları:Özlem Keskin, Metin Aydoğan

15:15-15:45 Yılın makaleleri-Astım
Nazan Altınel
15:45-16:15 Yılın makaleleri-Alerjik rinit
Ayşegül Ertuğrul
16:15-16:45 Yılın makaleleri-Besin alerjileri
Dilara Kocacık
16:45-17:15 Akılcı antibiyotik kullanımı
Gizem Güner
17:15-18:00
Sözlü Sunumlar

Oturum Başkanları: Ayşe Yenigün, Fulya Tahan

PEDİATRİ ASİSTANLARININ İLAÇ ALLERJİSİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARI

Handan Duman Şenol

  4-11 YAŞ ARASI ASTIM TANILI HASTALARIMIZIN EV İÇİ ALERJEN DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yasin Karalı

  SPİROMETRİ ÖLÇÜMLERİ NORMAL OLAN ASTIMLI ÇOCUKLARDA SPİROMETRİ İLE İMPULSE OSSİLOMETRİ SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Gökçen Kartal Öztürk

18:00 Kapanış